โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

SouthEast Asia Energy Limited

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

ผู้ถือหุ้น CKP 61%
Ratchaburi Holding Plc. 33%
Other 6%

SEAN ถือหุ้น 75% ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2
เทคโนโลยี Storage Dam
กำลังการผลิต 615 MW
กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 283 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ระยะเวลา 25 ปี จากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
ที่ตั้ง สปป.ลาว
วันเดินเครื่องระยะเริ่มต้น มีนาคม 2554
วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ มกราคม 2556