โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

Xayaburi Power Company Limited

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

ผู้ถือหุ้น CKP 37.5%
Natee Synergy Company Limited 25%
EDL-Generation Public Company 20%
Electricity Generating Public Company Limited 12.5%
Others 5%
เทคโนโลยี Run-of-River
กำลังการผลิต 1,285 MW
กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 481.9 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL)
ระยะเวลา 29 ปี จากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
ที่ตั้ง สปป.ลาว
กำหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ตุลาคม 2562