โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

Xayaburi Power Company Limited

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

ผู้ถือหุ้น CKP 30%
Natee Synergy Company Limited 25%
Electricite du Laos 20%
Electricity Generating Public Company Limited 13%
Others 12%
เทคโนโลยี Run of river
กำลังการผลิต 1,285 MW
กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 385.5 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL)
ระยะเวลา 29 ปี จากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
ที่ตั้ง สปป.ลาว
กำหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ตุลาคม 2562