โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

บริษัท บางเขนชัย จำกัด

Bangkhenchai Company Limited

บริษัท บางเขนชัย จำกัด

ผู้ถือหุ้น CKP 100%
เทคโนโลยี โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบ Thin Film
กำลังการผลิต 8 MW
กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 8 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ค่ารับซื้อไฟส่วนเพิ่ม (Adder) 8 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 10 ปี
ระยะเวลา 5 ปี พร้อมเงื่อนไขการต่อสัญญาทุกๆ 5 ปี
ที่ตั้ง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ สิงหาคม 2555