โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด

Nakhon Ratchasima Solar Company Limited

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด

ผู้ถือหุ้น CKP 30%
Sonnedix Thailand I Limited 70%
เทคโนโลยี โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบ Thin Film
กำลังการผลิต 6 MW
กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 1.8 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ค่ารับซื้อไฟส่วนเพิ่ม (Adder) 8 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 10 ปี
ระยะเวลา 5 ปี พร้อมเงื่อนไขการต่อสัญญาทุกๆ 5 ปี
ที่ตั้ง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ มีนาคม 2555