โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด

Chiangrai Solar Company Limited

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด

ผู้ถือหุ้น CKP 30%
Sonnedix Thailand II Limited 70%
เทคโนโลยี โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบ Multi-crystalline
กำลังการผลิต 8 MW
กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 2.4 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ค่ารับซื้อไฟส่วนเพิ่ม 8 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 10 ปี
ระยะเวลา 5 ปี พร้อมเงื่อนไขการต่อสัญญาทุกๆ 5 ปี
ที่ตั้ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ มกราคม 2556