โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2)

Bangpa-in Cogeneration Limited (Phase 2)

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2)

ผู้ถือหุ้น CKP 65%
Global Power Synergy Public Company Limited 25%
Other 10%
เทคโนโลยี โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแบบโคเจนเนอเรชั่น
กำลังการผลิต 120 MW
กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 78 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ระยะเวลา 25 ปี จากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
ที่ตั้ง อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ มิถุนายน 2560